Sivistysvaliokunta, kokous 27.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

1. Vaski-kirjastoissa otetaan käyttöön uusi kirjastojärjestelmä Koha kesäkuun alussa ja siitä johtuen kirjaston käyttösääntöihin tulee muutamia muutoksia. Jatkossa henkilötodistuksella ei voi lainata, vaan lainatessa tulee aina olla kirjastokortti. Eri aineistojen laina-ajat ovat erillisellä liitteellä kuten maksutkin. Asiakas voi itse määritellä varaustunnuksen eli sen tiedon, miten varaus on järjestetty varaustennoutohyllyyn. Tähän asti kirjastojärjestelmä on antanut asiakkaalle kuusinumeroisen varaustunnuksen, joka on asiakkaan henkilökohtainen ja pysyvä tunniste. Halutessaan asiakas voi säilyttää jatkossakin tämän tunnuksen.

2. Kirjaston tilastot, liite

3. Uimahallin kävijämäärä maaliskuussa 2021: 987 (vuonna 2020: 1970), huhtikuussa 2021: 1081 (vuonna 2020: 0)

4. Ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä julkisten tilojan käytössä, THL , liite

5. Tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös Varsinais-Suomen ja Satakunnan kuntien alueelle, liite

6. Kaksivuotisen esiopetuksen hakuaika oli 19.4-2.5.2021. Vuonna 2016 syntyneitä on väestörekisterin mukaan 93 lasta, joista kaksivuotiseen esiopetukseen lähtee 78 lasta. Kokeilun ulkopuolelle jää siis 15 lasta.

7. Laitilan kulttuurifoorumi - Kunnan kulttuuritoiminnan esittely, liite

8. Laitilan kulttuurifoorumi 6.5.2021, liite

9. Päätös varhaiskasvatuksen valvontaohjelmaan LSAVI 2015 2021, liite

10. Lukion rehtorin irtisanoutuminen niin, että virka jää avoimeksi 1.8. alkaen. Kaupunginhallitus myönsi täyttöluvan kokouksessaan 17.5.2021 § 181. Rekrytointi käynnissä, tavoitteena haastattelut viikolla 23 ja päätös seuraavassa valiokunnan kokouksessa.

11. Sivistysvaliokunnan seuraava kokous pidetään tiistaina 15.6.2021 klo 17.00. 

12. Lasten ja nuorten paikallinen harrastustoiminta, LSAVI 12237 2019, liite

13. Valtionavustus etsivän nuorisotyön tukemiseen, LSAVI 12047 2020, liite

14. Päätös, skeitti- ja scoottiparkki,  LSAVI 12150 2020, liite

15. Valtionavustuspäätös muutoshakemukseen lasten ja nuorten paikallinen harrastustoiminta, LSAVI 12237 2019, liite   

Päätös

Päätetty esityksen mukaisesti.

Seuraava kokous 15.6.2021 klo 16.00


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.