Sivistysvaliokunta, kokous 27.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus

Esittelijä

  • Nestori Mäkelä, sivistystoimen palvelupäällikkö, nestori.makela@laitila.fi

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Päätetty esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.