Rakennus- ja ympäristölautakunta, kokous 11.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Tiedoksi merkittävät asiat

Valmistelija

  • Tuija Kailaste, Ympäristöpäällikkö, tuija.kailaste@laitila.fi

Perustelut

Vuosiraportit 2021

Länsi-Laitilan Eräyhdistys ry

Ruskon Betoni Etelä Oy, Laitilan Betonitehdas

Laitilan Lämpö Oy

Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy

Jätehuolto M. Helistölä Oy

Metsästysseura Pahka ry

Lomppi Jaakko

 

Tarkkailututkimuksien tulokset

Veljet Kuusiston sahan ympäristön pinta- ja pohjavesitutkimukset huhtikuussa 2022

Jätehuolto M. Helistölä Oy:n valuma- ja jätevesien tarkkailututkimus huhtikuussa 2022

Veljet Kuusisto Oy:n kyllästämön tarkkailututkimus huhtikuussa 2022

Laitilan Lämpö Oy:n pohjavesinäytteenotto huhtikuussa 2022
 

Aumausilmoitukset 2022
Ympäristöpäällikkö on tarkastanut seuraavat aumausilmoitukset:
1/2022
Juha Kuusisto
Kuivalantaa varastoidaan aumassa noin 100 m3 Padon kylässä tilalla Kuusisto 400-429-1-4. Etäisyys lähimpään vesistöön, valtaojaan sekä talousvesikaivoon on yli 100 metriä ja etäisyys lähimpään ojaan on vähintään 5 metriä.

2/2022
Jukka Mannervo
Kuivalantaa varastoidaan aumassa noin 200 m3 Kaukolan kylässä tilalla Vaarala 400-408-2-56. Etäisyys lähimpään vesistöön, valtaojaan sekä talousvesikaivoon on yli 100 metriä ja etäisyys lähimpään ojaan on vähintään 5 metriä.


Auman pohjalle on levitettävä vähintään 20 senttimetrin nestettä sitova kerros ja auma on peitettävä tiiviillä peitteellä. Lisäksi aumantekopaikalta on poistettava lumi ja alusta on muotoiltava siten, että nesteiden pääsy ympäristöön estyy (Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta § 6).
Pakkaamattomien orgaanisten lannoitevalmisteiden varastoinnissa tulee noudattaa eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta annettua valtioneuvoston asetusta 1261/2015. 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Tuija Kailaste, Ympäristöpäällikkö, tuija.kailaste@laitila.fi

Rakennus- ja ympäristölautakunta merkitsee asiat tiedokseen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Seuraavasta päätöksestä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.