Rakennus- ja ympäristölautakunta, kokous 11.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Ehdotus

Esittelijä

  • Tuija Kailaste, Ympäristöpäällikkö, tuija.kailaste@laitila.fi
  • Tapio Linden, Rakennustarkastaja, tapio.linden@laitila.fi

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Paula Elo ja Jorma Oivo.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Jorma Oivo ja Elina Sukari.


Muutoksenhaku

Seuraavasta päätöksestä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.