Rakennus- ja ympäristölautakunta, kokous 11.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus

Esittelijä

  • Tuija Kailaste, Ympäristöpäällikkö, tuija.kailaste@laitila.fi
  • Tapio Linden, Rakennustarkastaja, tapio.linden@laitila.fi

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Seuraavasta päätöksestä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.