Tarkastuslautakunta, kokous 21.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Talousjohtajan ajankohtaiskatsaus

LAIDno-2021-977

Perustelut

Talousjohtaja Marika Silvennoinen esittää talouden ajankohtaiskatsauksen.

Ehdotus

Merkitään tiedoksi em. ajankohtaiskatsaus.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.