Tarkastuslautakunta, kokous 21.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Sidonnaisuusrekisteri

Perustelut

Tarkastuslautakunta päivittää sidonnaisuusrekisterin saapuneiden sidonnaisuusilmoitusten osalta.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta tekee päätöksen saapuneiden sidonnaisuusilmoitusten osalta.

Päätös

Hyväksyttiin saapuneet sidonnaisuusilmoitukset.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.