Tarkastuslautakunta, kokous 21.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Pöytäkirjan tarkastaminen

Perustelut

-

Ehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Joonas Rinne ja Tiina Uusikartano.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.