Tarkastuslautakunta, kokous 21.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Muut asiat

Perustelut

Tarkastuslautakunnan seuraava kokous

Tarkastuslautakunnan seuraava kokous on to 25.11.2021.

Ehdotus

Merkitään tiedoksi seuraavan kokouksen ajankohta.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.