Tarkastuslautakunta, kokous 21.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Laitilan kaupungin hallintosääntö

LAIDno-2021-520

Perustelut

Hallintojohtaja Heli Kiertokari-Laitinen esittelee Laitilan kaupungin hallintosäännön.

Ehdotus

Merkitään tiedoksi em. sääntö.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.