Tarkastuslautakunta, kokous 21.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Kaupunginjohtajan ajankohtaiskatsaus

Perustelut

Kaupunginjohtaja Lauri Kattelus esittää ajankohtaiskatsauksen.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi kaupunginjohtajan ajankohtaiskatsauksen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.