Tarkastuslautakunta, kokous 21.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Kaupungin hankintaohjeistus

LAIDno-2021-978

Perustelut

Talousjohtaja Marika Silvennoinen toteaa Laitilan kaupungin hankintaohjeistuksen.

Ehdotus

Merkitään tiedoksi em. hankintaohjeistus.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.