Tarkastuslautakunta, kokous 17.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Talouskatsaus

LAIDno-2020-139

Perustelut

Kaupunginjohtaja Lauri Kattelus ja vt. talous- ja hallintojohtaja esittävät talouskatsauksen.

Ehdotus

Merkitään tiedoksi liitteen mukainen talouskatsaus.

Päätös

Merkittiin tiedoksi vt. talous- ja hallintojohtajan esittämä liitteen mukainen talouskatsaus.