Tarkastuslautakunta, kokous 17.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Talousarvioehdotus vuodelle 2021 ja taloussuunnitelma 2022-2023

LAIDno-2020-139

Perustelut

Kaupunginjohtaja Lauri Kattelus ja vt. talous- ja hallintojohtaja esittelevät talousarvioehdotuksen 2021 ja taloussuunnitelman 2022-2023. 

Sivistystoimenjohtaja Heli Kiertokari-Laitinen, sosiaali- ja terveysjohtaja Johanna Ahokas ja tekninen johtaja Mika Raula esittelevät oman toimialansa talousarvioehdotuksen 2021.

Ehdotus

Merkitään tiedoksi talousarvioehdotus vuodelle 2021.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.