Tarkastuslautakunta, kokous 17.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Muut asiat

Perustelut

-

Ehdotus

-

Päätös

Muita asioita ei ollut.