Tarkastuslautakunta, kokous 17.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Lausuntopyyntö Laitilan ikääntyneen väestön palveluiden järjestämissuunnitelmasta vuosille 2021-2024 (suunnitelmaluonnos 18.9.2020)

LAIDno-2020-139

Perustelut

Laitilan iäkkäiden palveluissa on aloitettu valmistelemaan uutta järjestämissuunnitelmaa vuosille 2021-2024. Laitilan ikääntyneen väestön järjestämissuunnitelman luonnoksen teossa on hyödynnetty mm. vanhuspalvelulakia ja asetusta, tilastokeskusta, kunnan omia toimintalukuja, Laitilan kaupungin strategiaa ja FCG.n tekeää selvitystä ikäihmisten palveluista.

Tällä hetkellä Laitilan ikääntyneen väestön palveluiden järjestämissuunnitelman 2021-2024 tekeminen on siinä vaiheessa, että liitteenä olevasta suunnitelmaluonnoksesta pyydetään kirjallista lausuntoa. Kirjallinen lausunto suunnitelmasta pyydetään toimittamaan 30.11.2020 mennessä osoitteeseen Laitilan kaupunki, sosiaalitoimisto, Johanna Ahoks, PL 25, 23801 Laitila.

 

Ehdotus

Tarkastuslautakunta antaa lausunnon Laitilan kaupungin ikääntyneen väestön palveluiden järjestämissuunnitelmasta vuosille 2021-2024.

Päätös

Tarkastuslautakunta esittää lausuntonaan em. suunnitelmaan liittyen, että jatkossa tulisi valmistella senioriasuntojen rakentamista/hankintaa oheispalveluineen Laitilaan.