Tarkastuslautakunta, kokous 17.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla hyväksytään kokouksen asialista.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.