Tarkastuslautakunta, kokous 12.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille vuodelta 2020

LAIDno-2021-317

Perustelut

JHT-tarkastaja Sinikka Niitynperä on toimittanut tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2020 ja muistion vuoden 2020 tilinpäätöksen tarkastuksesta.

Tarkastuskertomuksessa esitetään tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tilikaudeta 1.1.-31.12.2020.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta esittää kaupunginvaltuustolle, että tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2020.

Tarkastuslautakunta toimittaa tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2020 ja tarkastusmuistion vuoden 2020 tilinpäätöksen tarkastuksesta kaupunginhallitukselle tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.