Tarkastuslautakunta, kokous 12.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Sidonnaisuusrekisteri

Perustelut

Tarkastuslautakunta päivittää sidonnaisuusrekisterin saapuneiden sidonnaisuusilmoitusten osalta.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta tekee päätöksen saapuneiden sidonnaisuusilmoitusten osalta.

Päätös

Ei ole saapunut hyväksyttäviä sidonnaisuusilmoituksia.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.