Tarkastuslautakunta, kokous 12.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Pöytäkirjan tarkastaminen

Perustelut

-

Ehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Niina Mattila ja Seppo Mäki-Kamppi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.