Tarkastuslautakunta, kokous 12.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Muut asiat

Perustelut

1. Tarkastuslautakunnan toimikauden päättäjäistilaisuus

Käytiin alustavaa keskustelua em. tilaisuudesta.

Ehdotus

-

Päätös

Valmistellaan tarkastuslautakunnan päättäjäistilaisuutta.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.