Sosiaali- ja terveysvaliokunta, kokous 5.2.2021

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 17 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Ehdotus

Esittelijä

  • Johanna Ahokas, sosiaali- ja terveysjohtaja, johanna.ahokas@laitila.fi

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan 

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Marja-Liisa Mutka ja Juha Laurila.