Sosiaali- ja terveysvaliokunta, kokous 5.2.2021

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 16 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus

Esittelijä

  • Johanna Ahokas, sosiaali- ja terveysjohtaja, johanna.ahokas@laitila.fi

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.