Kaupunginvaltuusto, kokous 3.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 WinNovan ajankohtaistilanne

LAIDno-2021-404

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Lauri Kattelus, Kaupunginjohtaja, lauri.kattelus@laitila.fi

Perustelut

Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan omistavat Porin kaupunki, Rauman kaupunki, Laitilan kaupunki sekä Porin Aikuiskoulutussäätiö. Yhtiö kuuluu Porin kaupunkikonserniin.

Yhtiön edustajat antavat omistajakuntien valtuustoille katsauksen yhtiön ajankohtaisista asioista ja erityisesti Winnovan Laitilan toiminnoinsta ja tulevaisuuden suunnitelmista. Katsaus on sovittu annettavaksi valtuuston kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kattelus, Kaupunginjohtaja, lauri.kattelus@laitila.fi

Kaupunginhallitus päättää viedä Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan ajankohtaiskatsauksen edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Lauri Kattelus, Kaupunginjohtaja, lauri.kattelus@laitila.fi

Perustelut

-

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan ajankohtaiskatsauksen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin. 

Merkittiin pöytäkirjaan, että asiaa esittelivät toimitusjohtaja Lasse Schultz ja rehtori Juha Vasama. Asian käsittelyn aikana puheenvuoroja käyttivät valtuutetut Lehtonen, Kuisma, Peltola, Mutka, Lehtola, Laurila, Kylä-Heiko, Rinne ja puheenjohtaja Raisto-Elo. 


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.