Kaupunginvaltuusto, kokous 3.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Tasapainon puolesta - IPU:n valtuustoryhmän valtuustoaloite kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien parantamiseksi (lisäpykälä)

LAIDno-2021-475

Perustelut

Kaupunginvaltuutettu Janne Kuusisto esitti Tasapainon puolesta - IPU:n valtuustoryhmän kirjallisen valtuustoaloitteen, joka kuuluu seuraavasti:

"Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksia päätöksentekoon pitää lisätä nykyisestä.

Tulee luoda kuntalaisille kanava jossa he voivat tuoda ilmi näkemyksiään sekä mielipiteitään kulloinkin päätöksenteekoon tulevista asioista.

Helpointa tämä olisi kaupungin verkkosivuilla, jonne esimerkiksi valtuuston esityslistan yhteyteen avattaisiin kommentointimahdollisuus.

Samalla tulisi luoda myös mahdollisuus kommentoimatta äänestää siitä onko henkilö kussakin kohdassa esitetyn päätösehdotuksen kannalla, vai sitä vastaan.

Tämä kuntalaisten kanta tulisi tuoda tietoon valtuutetuille ennen kyseisen kohdan käsittelyä valtuustossa.

Tällätavoin ottaisimme merkittävän edistysaskeleen kohti todellista demokratiaa, jossa kuntalaiset otettaisiin nykyistä paremmin osaksi päätöksentekoa, ja samalla lisäisimme kuntalaisten kiinnostusta asioidemme hoitamiseen.

Kuntaliitosten, palvelukokonaisuuksien myymisen tai vastaavan kokoluokan päätöksiä valmistellessa tulisi myös järjestää neuvoa antava kuntalaisäänestys.

Näin Laitila olisi esimerkki muille siitä, miten otamme jokaisen kuntalaisemme mielipiteen huomioon."

Ehdotus

-

Päätös

Kaupunginvaltuusto merkitsi valtuustoaloitteen tiedoksi lähettäen sen samalla kaupunginhallitukselle asianmukaista valmistelua varten.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.