Kaupunginvaltuusto, kokous 3.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Perustelut

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 34 §:n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastavat kaksi kullakin kerralla tehtävään valittua valtuutettua.

Ehdotus

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan kaupunginvaltuuston jäsenet Matti Viljanen ja Tuomas Vuorio.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin valtuutetut Tuomas Vuorio ja Henri Aitakari.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.