Kaupunginvaltuusto, kokous 3.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite perusterveydenhuollon mielenterveyspalvelujen terapiatakuun käyttöönottamisesta (lisäpykälä)

LAIDno-2021-478

Perustelut

Kaupunginvaltuutettu Heikki Peltola esitti Kokoomuksen valtuustoryhmän kirjallisen valtuustoaloitteen, joka kuuluu seuraavasti:

"Joka toinen suomalainen kokee jossakin vaiheesa elämäänsä mielenterveyden häiriön, mutta vain puolet mielenterveyden häiriötä sairastavista saa tarvitsemaansa hoitoa.

Ehdotammekin, että perusterveydenhuoltoon sisältyvien mielenterveyspalvelujen terapiatakuu takaa kaikille nopean pääsyn hoidolliseen psykoterapiaan tai muuhun psykososiaaliseen hoitoon ensimmäisen terveyskeskuskäynnin jälkeen.

Terapiatakuuseen kuuluvat vaikuttavaksi todetut psykoterapiat ja muut psykososiaaliset hoito- ja kuntoutusmenetelmät. Nämä menetelmät kuuluvat mielenterveys- ja päihdehäiriöissä terveydenhuollon julkisesti rahoitettuun palveluvalikoimaan. Niitä tulee olla tarjolla osana eriasteisten häiriöiden tavoitteellista ja tarkoituksenmukaista hoitoa ja kuntoutusta.

Tarkoituksena on, että tällä terapiatakuulla taattaisiin varhainen hoito jo perusterveydenhuollossa. Hoidon tarve pitää arvioida heti apua haettaessa. Samalla hoito tulisi aloittaa mitä pikimmiten.

Oikea-aikaisen avun myötä mielenterveyden oireiden ja häiriöiden syveneminen vähenisi. Painopiste siirtyisi pitkistä, hitaasti saatavista psykoterapioista nopeisiin psykososiaalisiin hoitoihin, joita riittäisi useammalle.

Sijoitus mielenterveyteen maksaa tutkimusten mukaan itsensä takaisin moninkertaisesti, jopa 10-kertaisesti, koska sairausetuuksien käyttö vähenee, työnantajien sairauspoissaolokustannukset ja muut työelämäkustannukset vähenevät. Matalan kynnyksen mielenterveyspalvelut ovat paljon kustannustehokkaampia kuin erikoissairaanhoitoon perustuvat kustannukset.

Tästä samasta asiasta on tehty myös Suomen eduskunnalle kansalaisaloite, joka jostain syystä ei ole edennyt.

Me allekirjoittaneet Kokoomuksen valtuutetut esitämme, että Laitilan kaupunki ottaa käyttöön esitetyn terapiatakuun ja Laitila omalta osaltaan nopeuttaa ja helpottaa pääsyä mielenterveysapuun."

 

Ehdotus

-

Päätös

Kaupunginvaltuusto merkitsi valtuustoaloitteen tiedoksi lähettäen sen samalla kaupunginhallitukselle asianmukaista valmistelua varten.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.