Kaupunginvaltuusto, kokous 3.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite koskien kiusaamisen ehkäisyä

LAIDno-2021-311

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Kaupunginvaltuutettu Peltola esitti Kokoomuksen valtuustoryhmän kirjallisen valtuustoaloitteen, joka kuuluu seuraavasti:

"Laitilan kaupungin pitäisi olla hyvä ja paras kasvupaikka lapselle. Kaikille se ei sitä valitettavasti vielä ole. Kiusaaminen on paha ongelma, joka pesii edelleenkin ympärillämme ja varsinkin kouluissa.

Kuten moni muukin ilmiö, myös kiusaaminen muuttaa jatkuvasti muotoaan ja löytää uusia tilaisuuksia. Meidän on päättäväisesti kamppailtava kiusaamista vastaan. Pahimmillaan kiusaaminen voi jättää koko elämän mittaisia syviä vaurioita. On huomattava, että kiusaaminen jättää myös kiusaajaan jälkensä.

Kiusaaminen kehittyy ja siksi myös kiusaamisen ehkäisyyn ja kiusaamistilanteiden hoitamisen on kehityttävä. Kiusaamisen ehkäisyyn on vuosia haettu malleja, joista osa toimii hyvin, osa huonommin. Yhtä patenttiratkaisua ei ole, mutta kun toimiva löytyy, se kannattaa ottaa käyttöön ja jakaa sitä edelleen.

Mm. Etelä-Karjalassa on saavutettu hyviä tuloksia uudesta mallista lainvastaisiin tekoihin puuttumiseksi. Malli tarkoittaa tiivistettynä sitä, että jos alle 15-vuotias lapsi tekee koulussa lainvastaisen teon, asiasta tehdään rikosilmoitus. Tekijä ohjataan keskusteluryhmään, jossa on tekijän ja uhrin lisäksi mukana keskustelemassa molempien huoltajat, poliisi sekä nuorten oikeusedustaja.

Laitilaan pitäisi laatia yhteinen ohjeistus, jonka mukaisesti lainvastaisiin tekoihin puututaan. Ohjeistuksessa pitää olla tapauskohtaiset ohjeet eri kiusaamistilanteissa. Ohjeistuksen ytimenä on yhteiset selkeästi kirjatut ja riittävän vakavat toimintatavat kiusaamiseen puuttumiseksi. Kiusaamisen osalta tavoitteena on tietysti 0-toleranssi.

Me allekirjoittaneet Kokoomuksen valtuutetut esitämme, että Laitilassa laaditaan yhteistyössä poliisin ja muiden viranomaisten kanssa vastaava ohjeistus, jotta lainvastaiseen toimintaan puuttumiseksi on nykyistä selkeämmät ja suoraviivaisemmat ohjeet sekä yhteiset toimintamallit."

Ehdotus

-

Päätös

Kaupunginvaltuusto merkitsi valtuustoaloitteen tiedoksi lähettäen sen samalla kaupunginhallitukselle asianmukaista valmistelua varten.

Perustelut

-

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kattelus, Kaupunginjohtaja, lauri.kattelus@laitila.fi

Kaupunginhallitus toteaa,​ että otsikossa mainitun valtuustoaloitteen valmisteluvastuu on sivistystoimenjohtajalla. 

Kaupunginhallitus lähettää aloitteen kaupunginvaltuustolle ennen valmistelun aloittamista lähetekeskustelua varten.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Perustelut

-

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto käy aloitteesta lähetekeskustelun.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että asian käsittelyn aikana puheenvuoron käyttivät valtuutetut Peltola, Mutka ja Janne Kuusisto.

Tiedoksi

Sivistystoimenjohtaja

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.