Kaupunginvaltuusto, kokous 3.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloite synnytyskulujen lisäksi maksettavasta vauvarahasta (lisäpykälä)

LAIDno-2021-479

Perustelut

Kaupunginvaltuutettu Tanja Raisto-Elo esitti Keskustan valtuustoryhmän kirjallisen valtuustoaloitteen, joka kuuluu seuraavasti:

"Laitilan asukasluku on ollut laskussa jo jonkin aikaa. Viimeisten kahden vuoden aikana tilinpäätösten mukaan asukaslukumme on laskenut 175. Samanaikaisesti syntyvyys Laitilassa, ja koko maassa, on ollut huolestuttavalla tasolla. Vuonna 2020 Laitilaan syntyi 69 lasta. Syntyneiden lasten määrä on huolestuttavan pieni, ja ennuste tällä vuodelle ei ole viimevuotisesta juurikaan muuksi muuttumassa. Olemme kaikki asiasta yhtä lailla samaa mieltä, tarvitaan konkreettisia toimenpiteitä, ei vaan keskustelua asiasta huolestuneesti.

Keskustan valtuustoryhmä Tapio Kylä-Heikon johdolla teki vuonna 2019 valtuustoaloitteen maksuttomasta synnyttämisestä. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan valmisteleman vastineen mukaan tämä otettaneen käyttöön vuonna 2022. Tämä on hyvä päätös ja lisää positiivista pöhinää. Tämän lisäksi pitäisi kehittää pysyvyyttä ja sitoutuneisuutta kotikuntaamme kohtaan. Kunnissa on alettu ottaa käyttöön niin sanottu vauvaraha. Kustavissa vauvaraha on ollut jo käytössä, mutta kunnanhallitus päätti nostaa vauvarahan summaa 500 eurosta 1000 euroon. Uudessakaupungissa tehtiin valtuustoaloite vauvarahan käyttöönotosta.

Valtuustoaloite

Esitämme, että Laitilan kaupunki alkaa maksamaan synnytyskulujen lisäksi vauvarahaa Laitilassa kirjoilla oleville perheille lapsen syntyessä. Vauvarahaa maksetaan lapsen synnyttyä 300 euroa ja lapsen täytettyä kolme vuotta 200 euroa. Vauvarahan hakemiseksi tulisi tehdä erillinen lomake. Kaikkiaan kustannuksia tulisi 500 euroa lasta kohden ja tämän lisäksi jo aiemmin päätetty synnytyskulut 49,50 euroa/vrk.

Laitilan kaupunki tavoittelee asukasluvun kasvua, ja katsommekin, että tavoitteen saavuttamiseksi lapsiperheitä ja vanhemmuutta on tuettava kaikin tavoin. Näin ollen vauvaraha olisi laitilalaisille perheille uusi tukimuoto, joka mahdollisesti lisäisi yhdessä maksuttoman synnyttämisen kanssa muuttamaan paikkakunnalle. Vauvarahan maksamisen jaksottaminen sitouttaisi perheitä asumaan pidempään Laitilassa kuin kertaluonteinen vauvaraha. Vauvarahan käyttöönotto tulisi ottaa huomioon laadittaessa vuodelle 2022 talousarviota."

Ehdotus

-

Päätös

Kaupunginvaltuusto merkitsi valtuustoaloitteen tiedoksi lähettäen sen samalla kaupunginhallitukselle asianmukaista valmistelua varten.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.