Ympäristönsuojelun päätökset

Kuulutusaika

15.9.2020 - 22.10.2020

Kuulutus

Kuulutus maa-aines- ja ympäristölupapäätöksestä; Kari Rantalo.