Valtuuston kuulutus

Kuulutusaika

1.6.2021 - 18.7.2021

Kuulutus

KUULUTUS

Laitilan kaupunginvaltuuston kokous pidetään kaupunginviraston valtuustosalissa maanantaina 7. kesäkuuta 2021 kello 18.00.

Esillä seuraavat asiat:

 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 2. Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
 3. Tasapainon puolesta - IPU:n valtuustoryhmän valtuustoaloite kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien parantamiseksi
 4. Keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloite vapaa-ajanasunnon muuttamisesta vakinaiseksi asunnoksi
 5. Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite päätösten vammaisvaikutusten arvioinnin käyttöönottamisesta
 6. Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite perusterveydenhuollon mielenterveyspalvelujen terapiatakuun käyttöönottamisesta
 7. Keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloite synnytyskulujen lisäksi maksettavasta vauvarahasta
 8. Henkilöstön työhyvinvoinnin huomioiminen koronaepidemian aikana
 9. Osavuosikatsaus 1-3/2021
 10. Kaupunginvaltuuston kokousten kokousajan ja kutsumistavan määrääminen
 11. Kaupunginvaltuuston työskentelyn itsearviointi
 12. Hallintosääntö 1.8.2021-
 13. Laitilan kaupungin laaja hyvinvointikertomus 2018-2021/vuosiraportti 2020
 14. Laitilan kaupungin henkilöstökertomus vuodelta 2020
 15. Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2020
 16. Vuoden 2020 tilinpäätöksen hyväksyminen
 17. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille vuodelta 2020

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja valitusosoituksineen pidetään yleisesti nähtävänä Laitilan kaupungin tietoverkossa maanantaista 14. kesäkuuta 2021 alkaen.

 

Laitilassa 1.6.2021

Tanja Raisto-Elo
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja