Valtuuston kuulutus

Kuulutusaika

9.5.2023 - 25.6.2023

Kuulutus

Laitilan kaupunginvaltuuston kokous pidetään kaupunginviraston valtuustosalissa maanantaina 15. toukokuuta 2023 kello 18.00.

Esillä seuraavat asiat:

 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 2. Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
 3. Kotouttamisohjelma 2023-2026
 4. Osavuosikatsaus 1-3/2023
 5. Heinikkalan navetta
 6. Määräalojen ostotarjous tilasta 400-428-4-96 Jokirinne
 7. Määräalan myyminen tilasta 400-419-72-2 Koppelo
 8. Määräalan osto tilasta 400-428-1-5 Pappila
 9. Hartikkalan asemakaavan muutos osakorttelissa 5006
 10. Laessaaren asemakaava-alueen laajennusosan AO- tonttien hinnan määrittäminen
 11. Lisämääräraha-anomus/ paikkatieto-ohjelma

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja valitusosoituksineen pidetään yleisesti nähtävänä Laitilan kaupungin tietoverkossa maanantaista 22. toukokuuta 2023 alkaen.

Laitilassa 9.5.2023

Jukka Alkio
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja