Valtuuston kuulutus

Kuulutusaika

20.9.2022 - 1.11.2022

Kuulutus

Laitilan kaupunginvaltuuston kokous pidetään kaupunginviraston valtuustosalissa maanantaina 26. syyskuuta 2022 kello 18.00.

Esillä seuraavat asiat:

 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 2. Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
 3. Jarkko Männistön eroanomus kaupunginhallituksen varajäsenyydestä
 4. Markku Mäen eroanomus luottamustehtävästä ja jäsenen/puheenjohtajan valitseminen hänen tilalleen
 5. Tarja Kuusiston eroanomus luottamustehtävästä ja jäsenen valitseminen hänen tilalleen
 6. Neljännen varajäsenen nimeäminen Sosialidemokraattien valtuustoryhmälle
 7. Laitilan puolesta ja Kristillisdemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite esiopetusryhmästä Kappelimäen koulussa
 8. Kappelimäen koulun apulaisrehtorin viran perustaminen ja täyttölupa 1.9.2022 alkaen
 9. Synnytysten maksuttomuus
 10. Winnovan uudisrakennuksen suunnittelu
 11. Talousarvion investointiosan määrärahamuutokset
 12. Laitilan kaupungin yhdistysohjelma 2022-2025
 13. Osavuosikatsaus 1-6/2022
 14. Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2021

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja valitusosoituksineen pidetään yleisesti nähtävänä Laitilan kaupungin tietoverkossa maanantaista 3. lokakuuta 2022 alkaen.

Laitilassa 20.9.2022

Jukka Alkio
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja