Turun hallinto-oikeuden välipäätös 27.6.2024

Kuulutusaika

27.6.2024 - 28.7.2024

Kuulutus

Turun hallinto-oikeus on antanut asiassa oheisen välipäätöksen.