Rakennusvalvonnan lupapäätökset

Kuulutusaika

12.5.2022 - 27.5.2022

Kuulutus

Rakennustarkastajan päätös seuraavissa lupa-asioissa annetaan 13.05.2022.