Rakennusvalvonnan lupapäätökset

Kuulutusaika

10.6.2021 - 28.6.2021

Kuulutus

Rakennustarkastajan päätös seuraavissa lupa-asioissa annetaan 11.6.2021.