Rakennusvalvonnan lupapäätökset

Kuulutusaika

22.9.2022 - 7.10.2022

Kuulutus

Rakennustarkastajan päätös seuraavissa lupa-asioissa annetaan 23.09.2022.