Rakennusvalvonnan lupapäätökset

Kuulutusaika

15.9.2022 - 30.9.2022

Kuulutus

Rakennustarkastajan päätös seuraavissa lupa-asioissa annetaan 16.09.2022.