Poikkeamislupapäätösten julkipanolista

Kuulutusaika

27.8.2020 - 28.9.2020

Kuulutus

ALLA OLEVIEN POIKKEAMISHAKEMUKSIA KOSKEVIEN PÄÄTÖSTEN

ANTOPÄIVÄ ON 28.08.2020

 

Pykälä        Sijainti                                                               Päätös

                  Rakennustoimenpide                                         Päätöspäivä

 

§ 11            Laitila – 433 – 5– 31                           Myönnetty                  

                  Miehonjärvi                                          Kaupunginhallitus  24.08.2020

 

Loma-asunnon rakentaminen.