Pohjaveden pysyvä alentaminen Laitilan keskustan kohdalla ja lupapäätös

Kuulutusaika

18.5.2021 - 24.6.2021

Kuulutus

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Vesilain mukainen päätös:

Pohjaveden pysyvä alentaminen Laitilan keskustan kohdalla ja valmistelulupa