Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta tilapäistä melua ja tärinää koskevasta ilmoituksesta, SP Ravintola Kukonkulma Oy

Kuulutusaika

7.9.2023 - 16.10.2023

Kuulutus

Kuulutus on julkaistu 7.9.2023.

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 14.9.2023.

Päätöspäivä 6.9.2023  
Ympäristöpäällikkö 7 §                
Dnro: LAIDno-2023-779      

Ilmoituksen tekijä
SP Ravintola Kukonkulma Oy

Asia
Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta tilapäistä melua ja tärinää koskevasta ilmoituksesta.

Nähtävilläpito
Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 7.9. - 16.10.2023 Laitilan kaupungin verkkosivuilla www.laitila.fi sekä teknisessä toimessa, Keskuskatu 30, 23800 Laitila.

Muutoksenhaku
Päätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valitusosoitus, valituskirjelmän sisältö ja tarvittavat liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta. Valitusaika päättyy 16.10.2023.

Lisätietoja antaa ympäristöpäällikkö Lea Törmä, puh. 050 342 8745 tai sähköpostitse lea.torma@laitila.fi.