Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta tilapäistä melua koskevasta ilmoituksesta

Kuulutusaika

28.4.2023 - 5.6.2023

Kuulutus

Kuulutus on julkaistu 28.4.2023.

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 5.5.2023.

Päätöksen antopäivä 28.4.2023  
Ympäristöpäällikkö 1 §                
Dnro: LAIDno-2023-243       

Ilmoituksen tekijä
Munamarkkinat ry

Asia
Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta tilapäistä melua koskevasta ilmoituksesta.

Nähtävilläpito
Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 28.4. - 5.6.2023 Laitilan kaupungin ilmoitustaululla ja verkkosivuilla www.laitila.fi sekä teknisessä toimessa, Keskuskatu 30, 23800 Laitila.

Muutoksenhaku
Päätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valitusosoitus, valituskirjelmän sisältö ja tarvittavat liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta. Valitusaika päättyy 5.6.2022.

Lisätietoja antaa ympäristöpäällikkö Lea Törmä, puh. 050 342 8745 tai sähköpostitse lea.torma@laitila.fi.