Päätös ympäristölupahakemuksesta, Laitilan kaupunki

Kuulutusaika

12.9.2023 - 19.10.2023

Kuulutus

Kuulutus on julkaistu 12.9.2023.

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 19.9.2023.

Päätöspäivä 6.9.2023  
Rakennus- ja ympäristölautakunta              
Dnro: LAIDno-2023-779      

Ilmoituksen tekijä
Laitilan kaupunki

Asia
Päätös ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisesta hakemuksesta.

Nähtävilläpito
Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 12.9. - 19.10.2023 Laitilan kaupungin verkkosivuilla www.laitila.fi.

Muutoksenhaku
Päätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valitusosoitus, valituskirjelmän sisältö ja tarvittavat liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta. Valitusaika päättyy 19.10.2023.

Lisätietoja antaa ympäristöpäällikkö Lea Törmä, puh. 050 342 8745 tai sähköpostitse lea.torma@laitila.fi.