ELY-keskus tiedottaa tulevasta maanteiden hoitourakasta

Kuulutusaika

23.4.2021 - 30.9.2021

Kuulutus

Destia Oy / Porin maanteiden hoitourakka teettää ELY-keskuksen toimeksiannosta valta-, kanta- ja maanteiden varsilla tie- ja suoja-alueraivauksia.